Lajmet

Forumi Debatues për Sektorin e Pylltarisë Sesioni i 2të

Më 27 prill 2016, në Hotel Amazona, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, në bashkëpunim me projektin e FAO-s, “Mbështetje në zbatimin e politikave dhe strategjive pyjore në Kosovë”, organizuan sesionin e dytë të Forumit Debatues për Sektorin e Pylltarisë në Kosovë. Objektiva e këtij Forumi Debatues ishte ngritja e diskutimeve për gjetjen e … Më shumë

RISHIKIMI I PËRBASHKËT VJETOR PËR SEKTORIN E PYLLTARISË NË KOSOVË

Më 26 prill 2016, në Hotel Emerald, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, në bashkëpunim me projektin e FAO-s “Mbështetje në zbatimin e politikave dhe strategjive pyjore në Kosovë” organizoi Rishikimin e Përbashkët Vjetor për Sektorin e Pylltarisë në Kosovë. Objektiva e këtij takimi ishte prezantimi i të dhënave të Monitorimit dhe Vlerësimit për … Më shumë

Forum – Sfidat e shfrytëzimit të biomasës drunore në Kosovë

Me 17 nëntor 2015 projekti i FAO-s për mbështetje në zbatimin e Politikave dhe Strategjive Pyjore në Kosovë organizoj Forumin ”Sfidat e shfrytëzimit të biomasës drunore në Kosovë”, me ç’rast u debatua me palët kryesore të interesit dhe donatorët rreth sektorit të biomasës drunore në Kosovë dhe u prezantuan publikimet e fundit të hartuara nga … Më shumë

Projekti i FAO-s, GCP/KOS/005/FIN, në Kosovë publikon një numër materialesh për shëndetin pyjor

17 dhjetor 2014, Prishtinë. FAO përmes projektit “Mbështetje në zbatimin e strategjisë dhe politikave pyjore në Kosovë – GCP/KOS/005/FIN, ka prezantuar një numër publikimesh për shëndetin pyjor para një audience të gjerë palësh të interesit në Prishtinë, Kosovë. Këto publikime përmbajnë udhëzime dhe informata bazë për adresimin e çështjeve të shëndetit pyjor në Kosovë dhe … Më shumë

STUDIMI PËR BIOMASËN DRUNORE NË KOSOVË

16 tetor 2014, Prishtinë. Projekti i FAO-s “Mbështetje në implementimin e strategjisë dhe politikave pyjore në Kosovë“ (GCP/KOS/005/FIN) prezantoi rezultatet e studimit për biomasën drunore në Kosovë. Ky studim është bërë gjatë periudhës shtator 2013 – shtator 2014 dhe është përgatitur nga stafi i GCP/KOS/005/FIN, ekspertët kombëtarë dhe ndërkombëtarë për biomasë drunore, dhe nga specialistët … Më shumë

LABORATORI PYJOR NË INSTITUTIN PËR PYLLTARI NË PEJË

15 tetor 2014, Pejë - Si pjesë e përpjekjeve të tij për të lehtësuar dhe mbështetur paraqitjen e praktikave për menaxhimin e integruar të pyjeve në Kosovë, projekti i FAO-s “Mbështetje në implementimin e strategjisë dhe politikave pyjore në Kosovë”, financuar nga Qeveria e Finlandës, në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR), … Më shumë

Forumi debatues për Pyjet e Kosovës

Me datën 27 Shkurt 2014, në Hotel Sharri, Prevallë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe FAO projekti për Mbështetje në Zbatimin e Politikave dhe Strategjisë Pyjore së bashku kanë organizuar sesionin e parë të Forumit Debatues për Pyjet e Kosovës. Objektivë e këtij Forumi Debatues për Sektorin e Pyjor në Kosovë ishte që … Më shumë

Konferenca e rolit të gruas ne sektorin pyjor në Kosovë

Me datën 24 tetor 2013, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural së bashku me FAO-n, projekti për mbështetje në zbatimin e politikave dhe strategjive pyjore, organizuan një konferencë për rolin e gruas në sektorin pyjor të Kosovës. Në këtë konferencë, përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare diskutuan rreth përfshirjes dhe rolit të gruas … Më shumë