Konferenca e rolit të gruas ne sektorin pyjor në Kosovë

Me datën 24 tetor 2013, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural së bashku me FAO-n, projekti për mbështetje në zbatimin e politikave dhe strategjive pyjore, organizuan një konferencë për rolin e gruas në sektorin pyjor të Kosovës. Në këtë konferencë, përfaqësuesit e institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare diskutuan rreth përfshirjes dhe rolit të gruas në zhvillimin e sektorit pyjor në Kosovë.

Për më shumë, kliko këtu.

Më shumë info në: Summary Report on Gender Conference

Kliko këtu për të shikuar galerinë