Misija

Ova web-stranica je razvijena sa ciljom da predstavi relevantne informacije u vezi kosovskih šuma, isto tako da služi i kao sredstvo za promociju šuma kao nezamjenjivo nacionalne blago. Navigacija na ovoj web strani, posjetiteljima će dati priliku da se upoznaju sa vrednostima šumskih izvora na Kosovu.

Ova stranica, takođe omogućuje potpuni pregled rada Institucija koja se bave Šumama i Šumarstvom, kao što su Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja – Departament za Upravljanje sa Šumama, Odbor za Upravljenje Šumama, Agencija za Šume Kosova, Opšinske uprave za Šumarstvo, Zajednice Vlasnika Privatnih Šuma, projekti financirani od donatora, NO za sredine, itd.

ŠUMSKI RESURSI

U ovoj sekciji naći ćete opšte informacije o kosovskim šumama i mestima koje se mogu posetiti. Šume Kosova su bogate sa raznim vrstama drveća, specifične u smislu korištenja tako i o izgledu.

OČUVANJE PRIRODE I BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI

Ovde mogu se pronaći detaljne informacije o očuvanju i biološke raznolikosti šumu u cjelini i kako se ta dva vrlo važna pitanja imaju isti uticaj na šume Kosova,i posledice na celokupni život na Kosovu.

ŠUMSKO ZDRAVLJE

Sekcija za Zdravlje Šuma pruža informacije profesionalcima, privatnim vlasnicima i građanima na održavanje i sprečavanje šumskih bolesti, identifikaciji šumskih bolesti u ranoj fazi i druge važne smerove za bolje i zdravije šume. Vaš direktan doprinos šumskog zdravlja možete početi ovde...

DRVNA BIOMASA & KLIMATSKE PROMJENE

Informacije o korišćenju ogrevnog drveta . Drvo za ogrev je jedini pristupačan i domaći dostupan izvor energije na Kosovu, osim lignita. Praktične informacije o efikasnom i ekološkom prihvatljivom znaćaju mogu se naći ovde.